Tiristori

Oznaka

Način montaže

Kućište

Napon

Struja

Struja gejta

TIRISTOR 2N5061

TIR/2N5061

dostupno
0,58 eur

TIRISTOR 2N5064

TIR/2N5064

dostupno
0,49 eur

TIRISTOR 2N6402

TIR/2N6402

dostupno
1,75 eur

TIRISTOR 2N6509

TIR/2N6509

nedostupno
1,56 eur

TIRISTOR 30TPS08

TIR/30TPS08

nedostupno
2,92 eur

TIRISTOR 40TPS12A

TIR/40TPS12A

dostupno
3,40 eur

TIRISTOR BR103

TIR/BR103

dostupno
0,97 eur

TIRISTOR BR203

TIR/BR203

dostupno
1,56 eur

TIRISTOR BRX45

TIR/BRX45

dostupno
0,39 eur

TIRISTOR BRX49

TIR/BRX49

dostupno
0,39 eur

TIRISTOR BT149D

TIR/BT149D

dostupno
0,16 eur

TIRISTOR BT151-800R

TIR/BT151

dostupno
0,53 eur

TIRISTOR BT152-800R

TIR/BT152

dostupno
0,97 eur

TIRISTOR BT911

TIR/BT911

dostupno
2,92 eur

TIRISTOR BT912

TIR/BT912

dostupno
2,92 eur