Tiristori i Trijaci

TIRISTOR 2N 5061

TIR/2N5061

dostupno
60,00 rsd

TIRISTOR 2N 5062

TIR/2N5062

dostupno
60,00 rsd

TIRISTOR 2N 5064

TIR/2N5064

dostupno
60,00 rsd

TIRISTOR 2N 6402

TIR/2N6402

dostupno
216,00 rsd

TIRISTOR 2N 6509

TIR/2N6509

nedostupno
240,00 rsd

TIRISTOR 30TPS08

TIR/30TPS08

nedostupno
480,00 rsd

TIRISTOR 40TPS12A

TIR/40TPS12A

nedostupno
540,00 rsd

TIRISTOR BR 103

TIR/BR103

dostupno
120,00 rsd

TIRISTOR BR 203

TIR/BR203

dostupno
192,00 rsd

TIRISTOR BR 303

TIR/BR303

nedostupno
252,00 rsd

TIRISTOR BRX 45

TIR/BRX45

dostupno
36,00 rsd

TIRISTOR BRX 46

TIR/BRX46

dostupno
36,00 rsd

TIRISTOR BRX 49

TIR/BRX49

dostupno
36,00 rsd

TIRISTOR BT148W-600R

TIR/BT148W

dostupno
60,00 rsd

TIRISTOR BT 149 D

TIR/BT149D

nedostupno
19,20 rsd

TIRISTOR BT 151-800R

TIR/BT151

dostupno
66,00 rsd

TIRISTOR BT 152-800R

TIR/BT152

dostupno
120,00 rsd