Tiristori i Trijaci

TIRISTOR 2N 5061

TIR/2N5061

dostupno
60,00 rsd

TIRISTOR 2N 5062

TIR/2N5062

dostupno
60,00 rsd

TIRISTOR 2N 5064

TIR/2N5064

dostupno
60,00 rsd

TIRISTOR 2N 6402

TIR/2N6402

dostupno
216,00 rsd

TIRISTOR 2N 6509

TIR/2N6509

nedostupno
240,00 rsd

TIRISTOR 30TPS08

TIR/30TPS08

nedostupno
480,00 rsd

TIRISTOR 40TPS12A

TIR/40TPS12A

nedostupno
540,00 rsd

TIRISTOR BR 103

TIR/BR103

dostupno
120,00 rsd

TIRISTOR BR 203

TIR/BR203

dostupno
192,00 rsd

TIRISTOR BR 303

TIR/BR303

nedostupno
252,00 rsd

TIRISTOR BRX 45

TIR/BRX45

dostupno
36,00 rsd

TIRISTOR BRX 46

TIR/BRX46

dostupno
36,00 rsd

TIRISTOR BRX 49

TIR/BRX49

dostupno
36,00 rsd

TIRISTOR BT148W-600R

TIR/BT148W

dostupno
60,00 rsd

TIRISTOR BT 149 D

TIR/BT149D

dostupno
19,20 rsd

TIRISTOR BT 151-800R

TIR/BT151

dostupno
66,00 rsd

TIRISTOR BT 152-800R

TIR/BT152

dostupno
120,00 rsd

TIRISTOR BT 911

TIR/BT911

dostupno
216,00 rsd

TIRISTOR BT 912

TIR/BT912

dostupno
216,00 rsd

TIRISTOR BTW 69-1200

TIR/BTW69-1200

dostupno
1.320,00 rsd

TIRISTOR BTW 69-600

TIR/BTW69-600

dostupno
912,00 rsd

TIRISTOR BBC CS5-06

TIR/CS5-06

dostupno
960,00 rsd

TIRISTOR KT 206

TIR/KT206

dostupno
84,00 rsd

TIRISTOR KT 503

TIR/KT503

dostupno
96,00 rsd

TIRISTOR KT 505

TIR/KT505

dostupno
108,00 rsd

TIRISTOR KT 705

TIR/KT705

dostupno
360,00 rsd

TIRISTOR KT 707

TIR/KT707

dostupno
420,00 rsd

TIRISTOR KT 708

TIR/KT708

dostupno
480,00 rsd