Tiristori i Trijaci

TIRISTOR 2N 5061

TIR/2N5061

dostupno
0,49 eur

TIRISTOR 2N 5062

TIR/2N5062

dostupno
0,49 eur

TIRISTOR 2N 5064

TIR/2N5064

dostupno
0,49 eur

TIRISTOR 2N 6402

TIR/2N6402

dostupno
1,75 eur

TIRISTOR 2N 6509

TIR/2N6509

nedostupno
1,94 eur

TIRISTOR 30TPS08

TIR/30TPS08

nedostupno
3,89 eur

TIRISTOR 40TPS12A

TIR/40TPS12A

nedostupno
4,37 eur

TIRISTOR BR 103

TIR/BR103

dostupno
0,97 eur

TIRISTOR BR 203

TIR/BR203

dostupno
1,56 eur

TIRISTOR BR 303

TIR/BR303

nedostupno
2,04 eur

TIRISTOR BRX 45

TIR/BRX45

dostupno
0,29 eur

TIRISTOR BRX 46

TIR/BRX46

dostupno
0,29 eur

TIRISTOR BRX 49

TIR/BRX49

dostupno
0,29 eur

TIRISTOR BT 149 D

TIR/BT149D

nedostupno
0,16 eur

TIRISTOR BT 151-800R

TIR/BT151

dostupno
0,53 eur

TIRISTOR BT 152-800R

TIR/BT152

dostupno
0,97 eur

TIRISTOR BT 911

TIR/BT911

dostupno
1,75 eur

TIRISTOR BT 912

TIR/BT912

dostupno
1,75 eur

TIRISTOR BTW 69-600

TIR/BTW69-600

nedostupno
7,39 eur

TIRISTOR BBC CS5-06

TIR/CS5-06

dostupno
7,78 eur

TIRISTOR KT 206

TIR/KT206

dostupno
0,68 eur

TIRISTOR KT 503

TIR/KT503

dostupno
0,78 eur

TIRISTOR KT 505

TIR/KT505

dostupno
0,87 eur

TIRISTOR KT 705

TIR/KT705

dostupno
2,92 eur

TIRISTOR KT 707

TIR/KT707

dostupno
3,40 eur

TIRISTOR KT 708

TIR/KT708

dostupno
3,89 eur