2SB

Način montaže

Kućište

Napon

Struja

Snaga

Učestanost

TRANZISTOR 2SB 1009

TR2SB1009

dostupno
0,97 eur

TRANZISTOR 2SB 1010

TR2SB1010

dostupno
0,49 eur

TRANZISTOR 2SB 1012

TR2SB1012

dostupno
1,56 eur

TRANZISTOR 2SB 1013

TR2SB1013

dostupno
0,39 eur

TRANZISTOR 2SB 1015

TR2SB1015

dostupno
0,53 eur

TRANZISTOR 2SB 1019

TR2SB1019

dostupno
4,18 eur

TRANZISTOR 2SB 1022

TR2SB1022

dostupno
4,18 eur

TRANZISTOR 2SB 1023

TR2SB1023

dostupno
1,94 eur

TRANZISTOR 2SB 1024

TR2SB1024

dostupno
2,92 eur

TRANZISTOR 2SB 1035

TR2SB1035

dostupno
0,97 eur

TRANZISTOR 2SB 1038

TR2SB1038

dostupno
1,36 eur

TRANZISTOR 2SB 1050

TR2SB1050

dostupno
1,75 eur

TRANZISTOR 2SB 1055

TR2SB1055

dostupno
3,89 eur

TRANZISTOR 2SB 1056

TR2SB1056

dostupno
5,64 eur

TRANZISTOR 2SB 1064

TR2SB1064

dostupno
1,75 eur

TRANZISTOR 2SB 1065

TR2SB1065

dostupno
0,49 eur

TRANZISTOR 2SB 1066

TR2SB1066

dostupno
2,92 eur

TRANZISTOR 2SB 1067

TR2SB1067

dostupno
3,21 eur

TRANZISTOR 2SB 1068

TR2SB1068

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR 2SB 1076

TR2SB1076

dostupno
2,14 eur

TRANZISTOR 2SB 1077

TR2SB1077

dostupno
1,02 eur

TRANZISTOR 2SB 1085

TR2SB1085

dostupno
0,58 eur

TRANZISTOR 2SB 1086

TR2SB1086

dostupno
1,26 eur

TRANZISTOR 2SB 1094

TR2SB1094

dostupno
1,02 eur

TRANZISTOR 2SB 1098

TR2SB1098

dostupno
0,68 eur

TRANZISTOR 2SB 1099

TR2SB1099

dostupno
2,72 eur

TRANZISTOR 2SB 1109

TR2SB1109

dostupno
0,97 eur

TRANZISTOR 2SB 1110

TR2SB1110

dostupno
2,72 eur

TRANZISTOR 2SB 1115 Smd

TR2SB1115

nedostupno
1,02 eur

TRANZISTOR 2SB 1117

TR2SB1117

dostupno
1,07 eur

TRANZISTOR 2SB 1127

TR2SB1127

nedostupno
0,87 eur

TRANZISTOR 2SB 1133

TR2SB1133

dostupno
0,78 eur

TRANZISTOR 2SB 1134

TR2SB1134

dostupno
1,36 eur

TRANZISTOR 2SB 1135

TR2SB1135

dostupno
1,46 eur

TRANZISTOR 2SB 1136

TR2SB1136

dostupno
1,56 eur

TRANZISTOR 2SB 1137

TR2SB1137

dostupno
1,75 eur

TRANZISTOR 2SB 1142

TR2SB1142

dostupno
1,26 eur

TRANZISTOR 2SB 1143

TR2SB1143

dostupno
0,92 eur

TRANZISTOR 2SB 1146

TR2SB1146

dostupno
1,36 eur

TRANZISTOR 2SB 1149

TR2SB1149

dostupno
1,36 eur

TRANZISTOR 2SB 1155

TR2SB1155

dostupno
4,18 eur

TRANZISTOR 2SB 1156

TR2SB1156

dostupno
4,67 eur

TRANZISTOR 2SB 1159

TR2SB1159

dostupno
1,56 eur

TRANZISTOR 2SB 1166

TR2SB1166

dostupno
1,75 eur

TRANZISTOR 2SB 1168

TR2SB1168

dostupno
0,92 eur

TRANZISTOR 2SB 1185

TR2SB1185

dostupno
0,58 eur

TRANZISTOR 2SB 1187

TR2SB1187

dostupno
0,78 eur

TRANZISTOR 2SB 1193

TR2SB1193

dostupno
3,50 eur

TRANZISTOR 2SB 1223

TR2SB1223

dostupno
1,36 eur

TRANZISTOR 2SB 1226

TR2SB1226

dostupno
1,36 eur

TRANZISTOR 2SB 1228

TR2SB1228

dostupno
0,78 eur

TRANZISTOR 2SB 1236

TR2SB1236

dostupno
0,49 eur

TRANZISTOR 2SB 1237

TR2SB1237

dostupno
0,39 eur

TRANZISTOR 2SB 1238

TR2SB1238

dostupno
0,49 eur

TRANZISTOR 2SB 1240

TR2SB1240

dostupno
0,78 eur

TRANZISTOR 2SB 1241

TR2SB1241

dostupno
0,92 eur

TRANZISTOR 2SB 1242

TR2SB1242

dostupno
0,97 eur

TRANZISTOR 2SB 1243

TR2SB1243

dostupno
0,68 eur

TRANZISTOR 2SB 1255

TR2SB1255

dostupno
2,92 eur

TRANZISTOR 2SB 1258

TR2SB1258

dostupno
1,26 eur

TRANZISTOR 2SB 1259

TR2SB1259

dostupno
1,56 eur

TRANZISTOR 2SB 1272

TR2SB1272

dostupno
2,04 eur

TRANZISTOR 2SB 1273

TR2SB1273

nedostupno
0,97 eur

TRANZISTOR 2SB 1274

TR2SB1274

dostupno
0,97 eur

TRANZISTOR 2SB 1277

TR2SB1277

dostupno
0,39 eur

TRANZISTOR 2SB 1282

TR2SB1282

dostupno
2,04 eur

TRANZISTOR 2SB 1292

TR2SB1292

dostupno
0,78 eur

TRANZISTOR 2SB 1318

TR2SB1318

dostupno
1,56 eur

TRANZISTOR 2SB 1326

TR2SB1326

dostupno
0,49 eur

TRANZISTOR 2SB 1329

TR2SB1329

dostupno
0,92 eur

TRANZISTOR 2SB 1330

TR2SB1330

dostupno
1,36 eur

TRANZISTOR 2SB 1331

TR2SB1331

dostupno
0,68 eur

TRANZISTOR 2SB 1340

TR2SB1340

dostupno
0,78 eur

TRANZISTOR 2SB 1342

TR2SB1342

dostupno
0,78 eur

TRANZISTOR 2SB 1344

TR2SB1344

dostupno
0,92 eur

TRANZISTOR 2SB 1357

TR2SB1357

dostupno
2,92 eur

TRANZISTOR 2SB 1361

TR2SB1361

dostupno
3,89 eur

TRANZISTOR 2SB 1366

TR2SB1366

dostupno
0,58 eur

TRANZISTOR 2SB 1370

TR2SB1370

dostupno
0,58 eur

TRANZISTOR 2SB 1371

TR2SB1371

dostupno
2,04 eur

TRANZISTOR 2SB 1373

TR2SB1373

dostupno
3,89 eur

TRANZISTOR 2SB 1374

TR2SB1374

dostupno
1,36 eur

TRANZISTOR 2SB 1375

TR2SB1375

dostupno
0,58 eur

TRANZISTOR 2SB 1393

TR2SB1393

dostupno
1,26 eur

TRANZISTOR 2SB 1406

TR2SB1406

dostupno
2,04 eur

TRANZISTOR 2SB 1425

TR2SB1425

dostupno
0,58 eur

TRANZISTOR 2SB 1429

TR2SB1429

dostupno
2,33 eur