2SJ

Kućište

TRANZISTOR 2SJ 162

TR2SJ162

dostupno
5,83 eur

TRANZISTOR 2SJ 177

TR2SJ177

dostupno
3,50 eur

TRANZISTOR 2SJ 182

TR2SJ182

dostupno
1,17 eur

TRANZISTOR 2SJ 200

TR2SJ200

dostupno
7,58 eur

TRANZISTOR 2SJ 201

TR2SJ201

dostupno
7,78 eur

TRANZISTOR 2SJ 239

TR2SJ239

nedostupno
0,78 eur

TRANZISTOR 2SJ 306

TR2SJ306

dostupno
1,36 eur

TRANZISTOR 2SJ 307

TR2SJ307

dostupno
2,62 eur

TRANZISTOR 2SJ 349

TR2SJ349

dostupno
2,92 eur

TRANZISTOR 2SJ 449

TR2SJ449

nedostupno
1,02 eur

TRANZISTOR 2SJ 503

TR2SJ503

dostupno
1,56 eur

TRANZISTOR 2SJ 512

TR2SJ512

dostupno
1,56 eur

TRANZISTOR 2SJ 516

TR2SJ516

dostupno
2,92 eur