BC

Vrsta

Tip

Polarizacija

Način montaže

Kućište

Proizvođač

Napon

Struja

Snaga

Učestanost

Temperatura

TRANZISTOR BC 107

TRBC107

dostupno
0,53 eur

TRANZISTOR BC 108

TRBC108

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR BC 109

TRBC109

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR BC 110

TRBC110

dostupno
0,36 eur

TRANZISTOR BC 140

TRBC140

nedostupno
0,58 eur

TRANZISTOR BC 141

TRBC141

dostupno
0,63 eur

TRANZISTOR BC 142

TRBC142

dostupno
0,58 eur

TRANZISTOR BC 143

TRBC143

dostupno
0,58 eur

TRANZISTOR BC 146

TRBC146

nedostupno
1,26 eur

TRANZISTOR BC 147

TRBC147

dostupno
0,44 eur

TRANZISTOR BC 148

TRBC148

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR BC 149

TRBC149

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR BC 157

TRBC157

dostupno
0,19 eur

TRANZISTOR BC 159

TRBC159

dostupno
0,22 eur

TRANZISTOR BC 160

TRBC160

dostupno
0,34 eur

TRANZISTOR BC 161

TRBC161

nedostupno
0,34 eur

TRANZISTOR BC 168

TRBC168

nedostupno
0,08 eur

TRANZISTOR BC 169

TRBC169

nedostupno
0,08 eur

TRANZISTOR BC 170

TRBC170

dostupno
0,08 eur

TRANZISTOR BC 171

TRBC171

dostupno
0,17 eur

TRANZISTOR BC 172

TRBC172

dostupno
0,17 eur

TRANZISTOR BC 173

TRBC173

dostupno
0,17 eur

TRANZISTOR BC 174

TRBC174

nedostupno
0,17 eur

TRANZISTOR BC 177

TRBC177

dostupno
0,21 eur

TRANZISTOR BC 178

TRBC178

dostupno
0,21 eur

TRANZISTOR BC 179

TRBC179

dostupno
0,21 eur

TRANZISTOR BC 182

TRBC182

dostupno
0,04 eur

TRANZISTOR BC 183

TRBC183

dostupno
0,04 eur

TRANZISTOR BC 184

TRBC184

dostupno
0,04 eur

TRANZISTOR BC 190

TRBC190

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR BC 200

TRBC200

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR BC 204

TRBC204

dostupno
0,24 eur

TRANZISTOR BC 208

TRBC208

dostupno
0,24 eur

TRANZISTOR BC 209

TRBC209

dostupno
0,24 eur

TRANZISTOR BC 212

TRBC212

dostupno
0,08 eur

TRANZISTOR BC 213

TRBC213

dostupno
0,08 eur

TRANZISTOR BC 214

TRBC214

dostupno
0,08 eur

TRANZISTOR BC 219

TRBC219

dostupno
0,58 eur

TRANZISTOR BC 223

TRBC223

dostupno
0,15 eur

TRANZISTOR BC 231

TRBC231

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR BC 232

TRBC232

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR BC 237

TRBC237

nedostupno
0,06 eur

TRANZISTOR BC 238

TRBC238

dostupno
0,06 eur

TRANZISTOR BC 239

TRBC239

dostupno
0,06 eur

TRANZISTOR BC 250

TRBC250

dostupno
0,10 eur

TRANZISTOR BC 251

TRBC251

dostupno
0,10 eur

TRANZISTOR BC 252

TRBC252

dostupno
0,10 eur

TRANZISTOR BC 253

TRBC253

dostupno
0,10 eur

TRANZISTOR BC 256

TRBC256

dostupno
0,15 eur

TRANZISTOR BC 257

TRBC257

dostupno
0,15 eur

TRANZISTOR BC 259

TRBC259

dostupno
0,15 eur

TRANZISTOR BC 260

TRBC260

dostupno
0,19 eur

TRANZISTOR BC 261

TRBC261

dostupno
0,19 eur

TRANZISTOR BC 262

TRBC262

dostupno
0,19 eur

TRANZISTOR BC 263

TRBC263

dostupno
0,19 eur

TRANZISTOR BC 264

TRBC264

nedostupno
0,39 eur

TRANZISTOR BC 266

TRBC266

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR BC 286

TRBC286

dostupno
0,39 eur

TRANZISTOR BC 298

TRBC298

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR BC 300

TRBC300

dostupno
0,58 eur

TRANZISTOR BC 301

TRBC301

dostupno
0,49 eur

TRANZISTOR BC 302

TRBC302

dostupno
0,49 eur

TRANZISTOR BC 303

TRBC303

dostupno
0,49 eur

TRANZISTOR BC 304

TRBC304

dostupno
0,49 eur

TRANZISTOR BC 307

TRBC307

nedostupno
0,11 eur

TRANZISTOR BC 308

TRBC308

dostupno
0,10 eur

TRANZISTOR BC 309

TRBC309

dostupno
0,09 eur

TRANZISTOR BC 315

TRBC315

dostupno
0,21 eur

TRANZISTOR BC 317

TRBC317

nedostupno
0,21 eur

TRANZISTOR BC 318

TRBC318

dostupno
0,21 eur

TRANZISTOR BC 320

TRBC320

dostupno
0,19 eur

TRANZISTOR BC 321

TRBC321

dostupno
0,19 eur

TRANZISTOR BC 328

TRBC328

dostupno
0,05 eur

TRANZISTOR BC 330

TRBC330

dostupno
0,19 eur

TRANZISTOR BC 337-25

TRBC337-25

nedostupno
0,05 eur

TRANZISTOR BC 337-40

TRBC337-40

nedostupno
0,05 eur

TRANZISTOR BC 338

TRBC338

dostupno
0,05 eur

TRANZISTOR BC 340

TRBC340

dostupno
0,68 eur

TRANZISTOR BC 361

TRBC361

dostupno
0,44 eur

TRANZISTOR BC 368

TRBC368

dostupno
0,09 eur

TRANZISTOR BC 369

TRBC369

dostupno
0,09 eur

TRANZISTOR BC 372

TRBC372

dostupno
0,39 eur

TRANZISTOR BC 373

TRBC373

dostupno
0,68 eur

TRANZISTOR BC 378

TRBC378

dostupno
0,39 eur

TRANZISTOR BC 382

TRBC382

dostupno
0,39 eur

TRANZISTOR BC 393

TRBC393

dostupno
0,44 eur

TRANZISTOR BC 394

TRBC394

dostupno
0,44 eur

TRANZISTOR BC 413

TRBC413

dostupno
0,15 eur

TRANZISTOR BC 414

TRBC414

dostupno
0,15 eur

TRANZISTOR BC 431

TRBC431

nedostupno
0,15 eur

TRANZISTOR BC 440

TRBC440

dostupno
0,49 eur

TRANZISTOR BC 461

TRBC461

dostupno
0,49 eur

TRANZISTOR BC 488

TRBC488

dostupno
0,19 eur

TRANZISTOR BC 489

TRBC489

dostupno
0,19 eur