BF

Tip

Način montaže

Kućište

Napon

Struja

Snaga

Učestanost

TRANZISTOR BF 115

TRBF115

dostupno
0,87 eur

TRANZISTOR BF 117

TRBF117

dostupno
0,49 eur

TRANZISTOR BF 120

TRBF120

dostupno
0,49 eur

TRANZISTOR BF 121

TRBF121

dostupno
0,24 eur

TRANZISTOR BF 123

TRBF123

dostupno
0,34 eur

TRANZISTOR BF 125

TRBF125

dostupno
0,44 eur

TRANZISTOR BF 127

TRBF127

dostupno
0,34 eur

TRANZISTOR BF 152

TRBF152

dostupno
0,97 eur

TRANZISTOR BF 155

TRBF155

dostupno
0,68 eur

TRANZISTOR BF 161

TRBF161

dostupno
1,75 eur

TRANZISTOR BF 163

TRBF163

dostupno
1,17 eur

TRANZISTOR BF 164

TRBF164

dostupno
1,65 eur

TRANZISTOR BF 166

TRBF166

dostupno
2,72 eur

TRANZISTOR BF 167

TRBF167

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR BF 173

TRBF173

dostupno
0,68 eur

TRANZISTOR BF 175

TRBF175

dostupno
1,46 eur

TRANZISTOR BF 177

TRBF177

dostupno
0,49 eur

TRANZISTOR BF 179

TRBF179

dostupno
0,39 eur

TRANZISTOR BF 180

TRBF180

dostupno
0,39 eur

TRANZISTOR BF 181

TRBF181

dostupno
0,39 eur

TRANZISTOR BF 182

TRBF182

dostupno
0,47 eur

TRANZISTOR BF 183

TRBF183

dostupno
0,47 eur

TRANZISTOR BF 184

TRBF184

dostupno
0,39 eur

TRANZISTOR BF 185

TRBF185

dostupno
0,39 eur

TRANZISTOR BF 186

TRBF186

dostupno
1,07 eur

TRANZISTOR BF 189

TRBF189

dostupno
3,89 eur

TRANZISTOR BF 195

TRBF195

dostupno
0,19 eur

TRANZISTOR BF 198

TRBF198

dostupno
0,15 eur

TRANZISTOR BF 199

TRBF199

dostupno
0,13 eur

TRANZISTOR BF 200

TRBF200

dostupno
0,19 eur

TRANZISTOR BF 222

TRBF222

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR BF 224

TRBF224

dostupno
0,19 eur

TRANZISTOR BF 225

TRBF225

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR BF 237

TRBF237

dostupno
0,17 eur

TRANZISTOR BF 238

TRBF238

dostupno
0,17 eur

TRANZISTOR BF 240

TRBF240

dostupno
0,17 eur

TRANZISTOR BF 241

TRBF241

dostupno
0,23 eur

TRANZISTOR BF 244

TRBF244

nedostupno
0,78 eur

TRANZISTOR BF 245 C

TRBF245

nedostupno
0,41 eur

TRANZISTOR BF 246

TRBF246

dostupno
0,97 eur