BUV

Tip

Kućište

Napon

Struja

Snaga

Učestanost

TRANZISTOR BUV 11

TRBUV11

dostupno
8,75 eur

TRANZISTOR BUV 20

TRBUV20

nedostupno
34,99 eur

TRANZISTOR BUV 21

TRBUV21

dostupno
19,44 eur

TRANZISTOR BUV 22

TRBUV22

dostupno
25,27 eur

TRANZISTOR BUV 24

TRBUV24

dostupno
18,47 eur

TRANZISTOR BUV 25

TRBUV25

dostupno
18,47 eur

TRANZISTOR BUV 26 A

TRBUV26A

nedostupno
0,68 eur

TRANZISTOR BUV 27

TRBUV27

dostupno
1,26 eur

TRANZISTOR BUV 27 A

TRBUV27A

dostupno
1,36 eur

TRANZISTOR BUV 28 A

TRBUV28A

dostupno
1,75 eur

TRANZISTOR BUV 30

TRBUV30

nedostupno
1,17 eur

TRANZISTOR BUV 46

TRBUV46

nedostupno
0,53 eur

TRANZISTOR BUV 46 A

TRBUV46A

dostupno
0,58 eur

TRANZISTOR BUV 47 A

TRBUV47A

dostupno
2,92 eur

TRANZISTOR BUV 48 A

TRBUV48A

dostupno
5,35 eur

TRANZISTOR BUV 48 C

TRBUV48C

dostupno
6,80 eur

TRANZISTOR BUV 50

TRBUV50

dostupno
10,69 eur

TRANZISTOR BUV 52

TRBUV52

nedostupno
8,26 eur

TRANZISTOR BUV 70

TRBUV70

dostupno
2,14 eur

TRANZISTOR BUV 71

TRBUV71

dostupno
2,72 eur

TRANZISTOR BUV 90

TRBUV90

nedostupno
2,92 eur

TRANZISTOR BUV 93

TRBUV93

dostupno
1,07 eur

TRANZISTOR BUV 94

TRBUV94

dostupno
1,46 eur

TRANZISTOR BUV 98

TRBUV98

nedostupno
47,63 eur