Disk

Oznaka

Kućište

Napon

Struja

Struja gejta