K

Tip

Kućište

Napon

Struja

Snaga

Učestanost

TRANZISTOR KD 601

TRKD601

dostupno
2,43 eur

TRANZISTOR KD 602

TRKD602

nedostupno
2,92 eur

TRANZISTOR KD 607

TRKD607

dostupno
2,43 eur

TRANZISTOR KD 615

TRKD615

dostupno
1,94 eur

TRANZISTOR KD 617

TRKD617

dostupno
1,94 eur

TRANZISTOR KSC 1507

TRKSC1507

dostupno
0,68 eur

TRANZISTOR KSC 2330

TRKSC2330

dostupno
0,21 eur

TRANZISTOR KSC 5802

TRKSC5802

dostupno
2,92 eur

TRANZISTOR KT 120 A

TRKT120A

dostupno
0,24 eur

TRANZISTOR KT 201 B

TRKT201B

dostupno
0,24 eur

TRANZISTOR KT 209 E

TRKT209E

dostupno
0,24 eur

TRANZISTOR KT 209 I

TRKT209I

dostupno
0,24 eur

TRANZISTOR KT 209 K

TRKT209K

dostupno
0,24 eur

TRANZISTOR KT 209 Z

TRKT209Z

dostupno
0,24 eur

TRANZISTOR KT 3117

TRKT3117

dostupno
0,68 eur

TRANZISTOR KT 315 B

TRKT315B

dostupno
0,19 eur

TRANZISTOR KT 315 D

TRKT315D

dostupno
0,19 eur

TRANZISTOR KT 315 V

TRKT315V

dostupno
0,19 eur

TRANZISTOR KT 501 M

TRKT501M

dostupno
0,39 eur

TRANZISTOR KT 601 A

TRKT601A

dostupno
0,87 eur

TRANZISTOR KT 801 A #

TRKT801A

nedostupno
0,87 eur

TRANZISTOR KT 803 A

TRKT803A

dostupno
1,56 eur

TRANZISTOR KT 920 A

TRKT920A

dostupno
18,47 eur

TRANZISTOR KT 920 B

TRKT920B

dostupno
20,41 eur

TRANZISTOR KT 920 G

TRKT920G

dostupno
23,33 eur

TRANZISTOR KT 931 A

TRKT931A

nedostupno
37,91 eur

TRANZISTOR KU 611

TRKU611

dostupno
1,46 eur

TRANZISTOR KU 612

TRKU612

nedostupno
1,75 eur