M

Tip

Kućište

Napon

Struja

Snaga

Učestanost

TRANZISTOR MJ 10001

TRMJ10001

nedostupno
13,61 eur

TRANZISTOR MJ 10005

TRMJ10005

nedostupno
16,52 eur

TRANZISTOR MJ 1001

TRMJ1001

nedostupno
3,89 eur

TRANZISTOR MJ 10016

TRMJ10016

nedostupno
28,19 eur

TRANZISTOR MJ 11013

TRMJ11013

nedostupno
4,08 eur

TRANZISTOR MJ 11015

TRMJ11015

dostupno
5,64 eur

TRANZISTOR MJ 11016

TRMJ11016

dostupno
5,64 eur

TRANZISTOR MJ 11031

TRMJ11031

dostupno
10,69 eur

TRANZISTOR MJ 11032

TRMJ11032

dostupno
13,61 eur

TRANZISTOR MJ 11033

TRMJ11033

dostupno
13,61 eur

TRANZISTOR MJ 15001

TRMJ15001

dostupno
3,89 eur

TRANZISTOR MJ 15015

TRMJ15015

dostupno
2,33 eur

TRANZISTOR MJ 15016

TRMJ15016

dostupno
2,33 eur

TRANZISTOR MJ 15022

TRMJ15022

dostupno
3,40 eur

TRANZISTOR MJ 15023

TRMJ15023

dostupno
3,40 eur

TRANZISTOR MJ 15025

TRMJ15025

dostupno
3,89 eur

TRANZISTOR MJ 15030

TRMJ15030

dostupno
4,67 eur

TRANZISTOR MJ 15031

TRMJ15031

dostupno
4,67 eur

TRANZISTOR MJ 2500

TRMJ2500

dostupno
2,72 eur

TRANZISTOR MJ 2501

TRMJ2501

nedostupno
2,92 eur

TRANZISTOR MJ 2955

TRMJ2955

dostupno
2,92 eur

TRANZISTOR MJ 3001

TRMJ3001

nedostupno
3,69 eur

TRANZISTOR MJ 3055

TRMJ3055

dostupno
3,89 eur

TRANZISTOR MJ 4030

TRMJ4030

dostupno
3,60 eur

TRANZISTOR MJ 4031

TRMJ4031

nedostupno
3,69 eur

TRANZISTOR MJ 4032

TRMJ4032

dostupno
3,89 eur

TRANZISTOR MJ 4033

TRMJ4033

dostupno
3,60 eur

TRANZISTOR MJ 4034

TRMJ4034

dostupno
3,69 eur

TRANZISTOR MJ 4035

TRMJ4035

dostupno
3,89 eur

TRANZISTOR MJ 4502

TRMJ4502

dostupno
2,62 eur