Small signal

Vrsta

Tip

Polarizacija

Način montaže

Kućište

Proizvođač

Napon

Struja

Snaga

Učestanost

TRANZISTOR 2N 1711

TR2N1711

dostupno
0,41 eur

TRANZISTOR 2N 2222

TR2N2222

dostupno
0,31 eur

TRANZISTOR 2N 2222 A

TR2N2222A

nedostupno
0,31 eur

TRANZISTOR 2N 2904

TR2N2904

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR 2N 2904 A

TR2N2904A

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR 2N 2905 A

TR2N2905A

dostupno
0,37 eur

TRANZISTOR 2N 2906

TR2N2906

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR 2N 2906 A

TR2N2906A

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR 2N 2907

TR2N2907

dostupno
0,37 eur

TRANZISTOR 2N 2907 A

TR2N2907A

dostupno
0,37 eur

TRANZISTOR 2N 3019

TR2N3019

dostupno
0,53 eur

TRANZISTOR 2N 3903

TR2N3903

dostupno
0,10 eur

TRANZISTOR 2N 3904

TR2N3904

nedostupno
0,04 eur

TRANZISTOR 2N 3905

TR2N3905

dostupno
0,10 eur

TRANZISTOR 2N 3906

TR2N3906

dostupno
0,04 eur

TRANZISTOR BC 107

TRBC107

dostupno
0,53 eur

TRANZISTOR BC 108

TRBC108

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR BC 109

TRBC109

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR BC 140

TRBC140

nedostupno
0,58 eur

TRANZISTOR BC 141

TRBC141

dostupno
0,63 eur

TRANZISTOR BC 160

TRBC160

dostupno
0,34 eur

TRANZISTOR BC 161

TRBC161

nedostupno
0,34 eur

TRANZISTOR BC 177

TRBC177

dostupno
0,21 eur

TRANZISTOR BC 546

TRBC546

dostupno
0,03 eur

TRANZISTOR BC 547

TRBC547

dostupno
0,03 eur

TRANZISTOR BC 548

TRBC548

nedostupno
0,04 eur

TRANZISTOR BC 549

TRBC549

dostupno
0,04 eur

TRANZISTOR BC 550

TRBC550

dostupno
0,05 eur

TRANZISTOR BC 556

TRBC556

dostupno
0,03 eur

TRANZISTOR BC 557

TRBC557

dostupno
0,03 eur

TRANZISTOR BC 560

TRBC560

dostupno
0,04 eur

TRANZISTOR BC 639

TRBC639

dostupno
0,08 eur

TRANZISTOR BC 640

TRBC640

dostupno
0,07 eur