A

Kućište

Napon

Struja

Snaga

Učestanost

TRANZISTOR AC 121

TRAC121

dostupno
1,56 eur

TRANZISTOR AC 122

TRAC122

dostupno
1,56 eur

TRANZISTOR AC 127

TRAC127

dostupno
1,56 eur

TRANZISTOR AC 138

TRAC138

nedostupno
1,75 eur

TRANZISTOR AC 141K

TRAC141K

dostupno
2,92 eur

TRANZISTOR AC 152

TRAC152

dostupno
1,17 eur

TRANZISTOR AC 180

TRAC180

dostupno
1,17 eur

TRANZISTOR AC 187

TRAC187

dostupno
1,17 eur

TRANZISTOR AC 187 K

TRAC187K

nedostupno
1,75 eur

TRANZISTOR AC 188

TRAC188

nedostupno
1,75 eur

TRANZISTOR AC 188 K

TRAC188K

nedostupno
1,75 eur

TRANZISTOR AD 130

TRAD130

dostupno
4,67 eur

TRANZISTOR AD 132

TRAD132

dostupno
5,15 eur

TRANZISTOR AD 136

TRAD136

dostupno
2,92 eur

TRANZISTOR AD 139

TRAD139

nedostupno
2,53 eur

TRANZISTOR AD 149

TRAD149

dostupno
2,92 eur

TRANZISTOR AD 152

TRAD152

dostupno
3,89 eur

TRANZISTOR AD 161

TRAD161

dostupno
2,14 eur

TRANZISTOR AD 162

TRAD162

nedostupno
2,14 eur

TRANZISTOR AD 163

TRAD163

dostupno
11,66 eur

TRANZISTOR AD 165

TRAD165

dostupno
3,21 eur

TRANZISTOR AD 166

TRAD166

dostupno
5,35 eur

TRANZISTOR AD 167

TRAD167

dostupno
6,80 eur

TRANZISTOR AD 262

TRAD262

dostupno
7,78 eur

TRANZISTOR AD 263

TRAD263

dostupno
7,78 eur

TRANZISTOR AD 457

TRAD457

dostupno
3,89 eur

TRANZISTOR AF 106

TRAF106

dostupno
1,17 eur

TRANZISTOR AF 109

TRAF109

dostupno
0,78 eur

TRANZISTOR AF 114

TRAF114

dostupno
0,78 eur

TRANZISTOR AF 121

TRAF121

dostupno
2,14 eur

TRANZISTOR AF 124

TRAF124

dostupno
2,33 eur

TRANZISTOR AF 125

TRAF125

dostupno
1,56 eur

TRANZISTOR AF 127

TRAF127

dostupno
1,75 eur

TRANZISTOR AF 137

TRAF137

dostupno
1,17 eur

TRANZISTOR AF 138

TRAF138

dostupno
1,17 eur

TRANZISTOR AF 139

TRAF139

dostupno
1,17 eur

TRANZISTOR AF 200

TRAF200

dostupno
2,43 eur

TRANZISTOR AF 201

TRAF201

dostupno
0,97 eur

TRANZISTOR AF 202 S

TRAF202S

dostupno
1,94 eur

TRANZISTOR AF 239

TRAF239

dostupno
0,78 eur

TRANZISTOR AF 240 S

TRAF240S

dostupno
1,17 eur

TRANZISTOR AF 260

TRAF260

dostupno
1,17 eur

TRANZISTOR AF 266

TRAF266

dostupno
1,36 eur

TRANZISTOR AF 267

TRAF267

dostupno
1,75 eur

TRANZISTOR AF 275

TRAF275

dostupno
1,36 eur

TRANZISTOR AF 279

TRAF279

dostupno
1,17 eur

TRANZISTOR AF 279 S

TRAF279S

dostupno
1,17 eur

TRANZISTOR AF 280 S

TRAF280S

dostupno
1,46 eur

TRANZISTOR AF 306

TRAF306

dostupno
1,17 eur

TRANZISTOR AF 367

TRAF367

dostupno
1,36 eur

TRANZISTOR AF 379

TRAF379

dostupno
0,68 eur

TRANZISTOR AL 102

TRAL102

nedostupno
11,66 eur

TRANZISTOR AL 112

TRAL112

dostupno
3,89 eur

TRANZISTOR ASY 27

TRASY27

dostupno
6,80 eur

TRANZISTOR ASY 77

TRASY77

nedostupno
7,78 eur

TRANZISTOR ASZ 15

TRASZ15

nedostupno
7,78 eur

TRANZISTOR ASZ 18

TRASZ18

nedostupno
7,78 eur