AC

Kućište

Napon

Struja

Snaga

TRANZISTOR AC 121

TRAC121

dostupno
1,56 eur

TRANZISTOR AC 122

TRAC122

dostupno
1,56 eur

TRANZISTOR AC 127

TRAC127

dostupno
1,56 eur

TRANZISTOR AC 138

TRAC138

nedostupno
1,75 eur

TRANZISTOR AC 141K

TRAC141K

dostupno
2,92 eur

TRANZISTOR AC 152

TRAC152

dostupno
1,17 eur

TRANZISTOR AC 180

TRAC180

dostupno
1,17 eur

TRANZISTOR AC 187

TRAC187

dostupno
1,17 eur

TRANZISTOR AC 187 K

TRAC187K

nedostupno
1,75 eur

TRANZISTOR AC 188

TRAC188

nedostupno
1,75 eur

TRANZISTOR AC 188 K

TRAC188K

nedostupno
1,75 eur