CS

Oznaka

Način montaže

Kućište

Napon

Struja

Struja gejta