Grupe

Vrsta

Tip

Polarizacija

Način montaže

Kućište

Proizvođač

Napon

Struja

Snaga

Otpornost

Učestanost

Temperatura

TRANZISTOR BC 807 Smd

TRBC807

dostupno
0,04 eur

TRANZISTOR BC846B Smd

TRBC846

dostupno
0,03 eur

TRANZISTOR BC847A Smd

TRBC847A

dostupno
0,03 eur

TRANZISTOR BC847B Smd

TRBC847B

dostupno
0,03 eur

TRANZISTOR BC847C Smd

TRBC847C

dostupno
0,03 eur

TRANZISTOR BC848A Smd

TRBC848A

nedostupno
0,03 eur

TRANZISTOR BC848B Smd

TRBC848B

dostupno
0,03 eur

TRANZISTOR BC848C Smd

TRBC848C

dostupno
0,03 eur

TRANZISTOR BC 850 Smd

TRBC850

dostupno
0,03 eur

TRANZISTOR BC856A Smd

TRBC856A

dostupno
0,03 eur

TRANZISTOR BC856B Smd

TRBC856B

dostupno
0,03 eur

TRANZISTOR BC857A Smd

TRBC857A

dostupno
0,03 eur

TRANZISTOR BC857B Smd

TRBC857B

dostupno
0,03 eur

TRANZISTOR BC857C Smd

TRBC857C

dostupno
0,03 eur

TRANZISTOR BC858B Smd

TRBC858B

dostupno
0,03 eur

TRANZISTOR BC858C Smd

TRBC858C

dostupno
0,03 eur

TRANZISTOR BC 859 Smd

TRBC859

dostupno
0,03 eur

TRANZISTOR BC860B Smd

TRBC860B

dostupno
0,04 eur

TRANZISTOR BC860C Smd

TRBC860C

dostupno
0,04 eur

TRANZISTOR BCP 52 Smd

TRBCP52

dostupno
0,15 eur

TRANZISTOR BCP 53 Smd

TRBCP53

dostupno
0,13 eur

TRANZISTOR BCP 54 Smd

TRBCP54

dostupno
0,13 eur

TRANZISTOR BCP 56 Smd

TRBCP56

nedostupno
0,13 eur

TRANZISTOR BCP 68 Smd

TRBCP68

dostupno
0,15 eur

TRANZISTOR BCP 69 Smd

TRBCP69

dostupno
0,16 eur

TRANZISTOR BCV 26 Smd

TRBCV26

dostupno
0,07 eur

TRANZISTOR BCV 27 Smd

TRBCV27

dostupno
0,07 eur

TRANZISTOR BCV 28 Smd

TRBCV28

dostupno
0,78 eur

TRANZISTOR BCV 29 Smd

TRBCV29

dostupno
0,78 eur

TRANZISTOR BCV 46 Smd

TRBCV46

dostupno
0,08 eur

TRANZISTOR BCV 47 Smd

TRBCV47

dostupno
0,08 eur

TRANZISTOR BCV 48 Smd

TRBCV48

nedostupno
0,78 eur

TRANZISTOR BCV 49 Smd

TRBCV49

dostupno
0,78 eur

TRANZISTOR BCV 61 Smd

TRBCV61

dostupno
0,78 eur

TRANZISTOR BCV 62 Smd

TRBCV62

dostupno
0,78 eur

TRANZISTOR BCV 65 Smd

TRBCV65

dostupno
0,78 eur

TRANZISTOR BCV 71 Smd

TRBCV71

dostupno
0,39 eur

TRANZISTOR BCV 72 Smd

TRBCV72

dostupno
0,39 eur

TRANZISTOR BCW 29 Smd

TRBCW29

dostupno
0,05 eur

TRANZISTOR BCW 30 Smd

TRBCW30

dostupno
0,08 eur

TRANZISTOR BCW 31 Smd

TRBCW31

dostupno
0,09 eur

TRANZISTOR BCW 32 Smd

TRBCW32

dostupno
0,08 eur

TRANZISTOR BCW 65 Smd

TRBCW65

dostupno
0,06 eur

TRANZISTOR BCW 66 Smd

TRBCW66

dostupno
0,06 eur

TRANZISTOR BCW 67 Smd

TRBCW67

dostupno
0,06 eur

TRANZISTOR BCW 68 Smd

TRBCW68

dostupno
0,06 eur

TRANZISTOR BCX 17 Smd

TRBCX17

dostupno
0,04 eur

TRANZISTOR BCX 19 Smd

TRBCX19

dostupno
0,04 eur

TRANZISTOR BCX 41 Smd

TRBCX41

dostupno
0,09 eur

TRANZISTOR BCX 42 Smd

TRBCX42

dostupno
0,09 eur

TRANZISTOR BCX 51 Smd

TRBCX51

dostupno
0,15 eur

TRANZISTOR BCX 52 Smd

TRBCX52

dostupno
0,15 eur

TRANZISTOR BCX 53 Smd

TRBCX53

dostupno
0,15 eur

TRANZISTOR BCX 54 Smd

TRBCX54

dostupno
0,16 eur

TRANZISTOR BCX 55 Smd

TRBCX55

dostupno
0,15 eur

TRANZISTOR BCX 56 Smd

TRBCX56

dostupno
0,15 eur

TRANZISTOR BDP 954 Smd

TRBDP954

nedostupno
0,47 eur

TRANZISTOR BF 622 Smd

TRBF622

dostupno
0,47 eur

TRANZISTOR BF 623 Smd

TRBF623

dostupno
0,47 eur

TRANZISTOR BF 660 Smd

TRBF660

dostupno
0,47 eur

TRANZISTOR BF 770 Smd

TRBF770

dostupno
0,53 eur

TRANZISTOR BF 799 Smd

TRBF799

dostupno
0,39 eur

TRANZISTOR BF 820 Smd

TRBF820

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR BF 821 Smd

TRBF821

dostupno
0,29 eur

TRANZISTOR BF 840 Smd

TRBF840

dostupno
0,39 eur

TRANZISTOR BF 857 Smd

TRBF857

dostupno
0,39 eur

TRANZISTOR BF 989 Smd

TRBF989

dostupno
0,47 eur

TRANZISTOR BF 994 Smd

TRBF994

dostupno
0,47 eur

TRANZISTOR BF 996 Smd

TRBF996

dostupno
0,47 eur

TRANZISTOR BF 998 Smd

TRBF998

nedostupno
0,39 eur

TRANZISTOR BF 999 Smd

TRBF999

dostupno
0,53 eur

TRANZISTOR BFG 135 Smd

TRBFG135

nedostupno
1,17 eur