MJ

Tip

Kućište

Proizvođač

Napon

Struja

Snaga

Učestanost

TRANZISTOR MJ 10001

TRMJ10001

nedostupno
1.680,00 rsd

TRANZISTOR MJ 10005

TRMJ10005

nedostupno
2.040,00 rsd

TRANZISTOR MJ 1001

TRMJ1001

nedostupno
480,00 rsd

TRANZISTOR MJ 10016

TRMJ10016

dostupno
3.480,00 rsd

TRANZISTOR MJ 11013

TRMJ11013

nedostupno
504,00 rsd

TRANZISTOR MJ 11015

TRMJ11015

dostupno
696,00 rsd

TRANZISTOR MJ 11016

TRMJ11016

dostupno
696,00 rsd

TRANZISTOR MJ 11031

TRMJ11031

dostupno
1.320,00 rsd

TRANZISTOR MJ 11032

TRMJ11032

dostupno
1.680,00 rsd

TRANZISTOR MJ 11033

TRMJ11033

dostupno
1.680,00 rsd

TRANZISTOR MJ 15001

TRMJ15001

dostupno
480,00 rsd

TRANZISTOR MJ 15015

TRMJ15015

dostupno
288,00 rsd

TRANZISTOR MJ 15016

TRMJ15016

dostupno
288,00 rsd

TRANZISTOR MJ 15022

TRMJ15022

dostupno
420,00 rsd

TRANZISTOR MJ 15023 ONS

TRMJ15023

dostupno
888,00 rsd

TRANZISTOR MJ 15024 ONS

TRMJ15024

dostupno
888,00 rsd

TRANZISTOR MJ 15025

TRMJ15025

dostupno
480,00 rsd

TRANZISTOR MJ 15030

TRMJ15030

dostupno
576,00 rsd

TRANZISTOR MJ 15031

TRMJ15031

dostupno
576,00 rsd

TRANZISTOR MJ 2500

TRMJ2500

dostupno
336,00 rsd

TRANZISTOR MJ 2501

TRMJ2501

nedostupno
360,00 rsd

TRANZISTOR MJ 2955

TRMJ2955

dostupno
396,00 rsd

TRANZISTOR MJ 3001

TRMJ3001

nedostupno
456,00 rsd

TRANZISTOR MJ 3055

TRMJ3055

dostupno
480,00 rsd

TRANZISTOR MJ 4030

TRMJ4030

dostupno
444,00 rsd

TRANZISTOR MJ 4031

TRMJ4031

nedostupno
456,00 rsd

TRANZISTOR MJ 4032

TRMJ4032

dostupno
480,00 rsd

TRANZISTOR MJ 4033

TRMJ4033

dostupno
444,00 rsd

TRANZISTOR MJ 4034

TRMJ4034

dostupno
456,00 rsd

TRANZISTOR MJ 4035

TRMJ4035

dostupno
480,00 rsd

TRANZISTOR MJ 4502

TRMJ4502

dostupno
324,00 rsd

TRANZISTOR MJ 802

TRMJ802

dostupno
324,00 rsd

TRANZISTOR MJ 900

TRMJ900

dostupno
324,00 rsd

TRANZISTOR MJ 901

TRMJ901

dostupno
336,00 rsd