MOTORNA ZAŠTITNA SKLOPKA G3V1 0,63-1 A

Šifra:
IEMS 0.63-1
Karakteristike:
0,63-1,0 A
Tip:
TERMOMAGNETSKI PREKIDAČ

Termomagnetski automatski prekidač serije TM 2-Exx su namenjeni za upravljanje i zaštitu asinhronskih elektromotora od preopterećenja, pregrevanja ili kratkog spoja. Zaštita motora od preopterećenja se ostvaruje pomocu ugrađenih termičkih prekidačkih elemenata, a zaštita od kratkog spoja se ostvaruje pomoću magnetnih elemenata. Magnetni elementi dozvoljavaju podešavanje tačke odsečka koja je 13 puta veća od maksimalne struje termičke zaštite. Elementi zaštite od preopterećenja uključuju i automatsku kompenzaciju temperature okoline. U kombinaciji sa prekidačem minimalnog napona, termomagnetski prekidač TM2 - Exx obezbeđuje i zaštitu elektromotora od gubitka faze iz napajanja. Izbor odgovarajuće zaštite sprečava rad motora u nenormalnim temperaturnim uslovima i garantuje maksimalan neprekidni rad, povećava efikasnost i produžava vek eksploatacije.

Funkcije:
- isključivanje potrošača naizmenične struje kod preopterećenja strujom
- isključivanje električnih kola prema potrošaču kod kratkog spoja na ulazu
- štiti motor pri nedostatku/padu napona na fazi (ako ima IMN)
- koristi se kao zaštitni operativni element u panelima za upravljanje asinhronskih motora
- visoka pouzdanost strujnih karakteristika
- mogućnost promene/izbora struje zaštite (prema naznačenoj struji motora)
- automatsku kompenzaciju temperature okoline

Tehnicke karakteristike:
* Naznačeni napon : do 690V AC; 50/60Hz
* Naznačeni strujni opseg: od 0,1 do 80A prema tipovima datim u tablici 1
* Naznaceni napon izolacije: 690V
* Naznaceni udarni podnosivi napon: > 6.000V
* Sastavna klema: navojna klema
* Povezivanje:
- elasticni ili kruti provodnici sa i
* Elektricna trajnost (broj ciklusa): > 1.000.000
* Mehanicka trajnost (broj ciklusa): > 10.000.000
* Ima indikaciju za aktiviranje zastite
* Ukljucivanje prekidaca, rucno preko tastera «l» i iskljucivanje tasterom «0», rucno i havarije i aktiviranje zastite
* Mogucnost podesavanja opsega aktiviranja zastite
* Mogucnost rada na visoj frekvenciji
* Mogucnost rada samostalno, ili kao element sistema za automatizaciju
* Nacin montaze:
- na DIN sinu
- pozicija - vertikalna sa maksimalnim nagibom do ± 5°
* Plastika: otporna na UV zrake i samogasiva
* Temperatura okoline: -10° +60°C
* Nadmorska visina: do 2000 m

Cena

1.980,00 rsd

Dostupnost

Stanje: dostupno

Količinski popust

Količina Cena
1+ 1.980,00
10+ 1.782,00
100+ 1.584,00
500+ 1.485,00
1000+ 1.386,00