SMBTA

Način montaže

Kućište

Napon

Struja

Snaga